System for registrering
av gjester

  • Øyeblikkelig tilgjengelig
  • Enkelt for deg
  • Enkelt for gjestene
  • Følger gjeldende retningslinjer
  • Ivaretar personvern (GDPR)
  • Gratis

Enkel registrering av gjester

- forenkler sporing ved Covid-19 smitte.

Vi tilbyr et enkelt og trygt system for registrering av dine gjester som følger de nye retningslinjene og kravene fra myndighetene.

Opplysningene oppbevares forsvarlig og er basert på samtykke fra gjestene (GDPR). De kan kun deles med kommunen for smittesporing, feks ved påvist smitte av en gjest eller ansatt. Dataene slettes automatisk etter 14 dager.

Slik fungerer det:

Etter bestilling får du raskt tilsendt en link og plakat i PDF-format med en unik QR-kode for din bedrift. Du får også tilgang og oversikt over din gjesteliste.

Når plakat(er) er trykket opp. scanner gjestene QR koden med sitt mobilkamera. Ved å følge linken kan de enkelt registrere sin kon-taktinformasjon uten assistanse fra personalet, og dato og tid-spunkt blir også registrert.

Stoles på og brukes av